Slováček Brno

Dětský folklorní soubor Slováček navštěvují brněnské děti se zájmem o písničky, tance, hry a zvyky ze Slovácka. Byl založen v roce 1975 a za tu dobu jím prošlo několik stovek dětí.

Dnes má soubor 70 členů ve věku od 4 do 18 let. Je součástí Slováckého krúžku v Brně, kde se děti setkávají s jeho dospělými tanečníky a zpěváky při společných vystoupeních.

Soubor Slováček se zabývá dětským folklorním materiálem především z národopisné oblasti Kyjovsko a Horňácko, a z těchto oblastí připravuje i svůj program.

U dětí ze Slováčku jsou oblíbeny hlavně dětské hry, ale o nic méně i říkadla, písničky a dětské tance. V souboru mají také možnost seznámit se s tradičními lidovými zvyky, které se na Slovácku ve velké míře dodnes dochovaly a stále se udržují.

Slováček se účastní různých folklorních pořadů a kulturních akcí pořádaných brněnskými organizacemi především vítání občánků a různých dalších vystoupení pro příznivce slováckého folkloru.

Podílí se také na vystoupeních pořádaných Sdružením přátel folkloru v Brně, ať jsou to přehlídky dětských folklorních souborů, účast na Mezinárodním folklorním festivalu nebo soutěž zpěváků lidových písní. V této soutěži, která se pořádá každoročně, se již několik dětí ze Slováčku probojovalo až do nejvyššího závěrečného celostátního kola.

Soubor pravidelně nacvičuje ve středisku volného času Lužánky, pobočka LATA v Brně, Žabovřeskách na Plovdivské ul. č. 8.

Děti jsou zde rozděleny do skupin podle věku a každé skupině se věnují dva vedoucí.

Kromě nácviků je pořádána taneční Mikulášská zábava, besídky pro rodiče, tématický zájezd do významných míst na Slovácku, letní prázdninové soustředění atp.

Součástí Slováčku je i vlastní cimbálová muzika, která doprovází taneční složku. Připravuje si také svůj vlastní repertoár, kterým obohacuje vystoupení souboru o známé a oblíbené slovácké písničky.

Zveme mezi nás všechny děti, které mají zájem o souborovou činnost. Naučí se nejen zpívat  a tancovat, ale najdou zde i nový druh veselé zábavy a hlavně nové kamarády.