Kalendář akcí

21. 2. Fašank ve Slováčku, Přípravka + Slováček I
1. 4. Černovický zpěváček, vybrané děti
2. 4.  Soustředění na Latě, Slováček I + II + Muzika
16. 4.  Soutěžní přehlídka DFS, Slováček I + II + Muzika
20. 4. Jundrovská vonička, Slováček I + Muzika
26. - 28. 5. Veselé soustředění, všechny složky
13. 6. Vystoupení pro rodiče, všechny složky
5. - 11. 8. Letní soustředění, Slováček I + II + III + Muzika
31. 8. - 3. 9. MFF Brno, Slováček I + II + III + Muzika