Členění souboru

Skupina Popis/Vedoucí

Slováček IIIA

Nácvik dětí 15 - 18 let, úterý 16:45 - 18:30 

Jitka Martinková - vedoucí souboru, Jiří Skála

Slováček IIIB

Nácvik dětí 11 - 15 let, úterý 16:45 - 18:30

Pavla D´Ambrosová

Slováček II

Nácvik děti 7 - 11 let, úterý 16:30 - 18:00

Pavla Procházková, Lída Mazánková,

Naďa Oklešťková

Slováček I

Nácvik dětí 5 - 7 let, úterý 16:30 - 17:45

Anna Procházková, Eliška Kroulíková

Přípravka

Nácvik dětí 4 - 6 let, úterý 16:00 - 16:45

Jitka Martinková, Anna Procházková

Mini muzička

Nácvik dětí 7 - 11 let, 1x měsíčně úterý 17:30 - 18:15

Ivo Peterka, Anna Procházková

Muzika

Nácvik dětí 15 - 20 let, úterý 18:00 - 20:00 

Ivo Peterka, Anna Procházková