Členění souboru

Skupina Popis/Vedoucí

Slováček III

Nácvik dětí 11 - 18 let, úterý 16:45 - 18:45 

Jitka Martinková - vedoucí souboru, Jiří Skála

Slováček II

Nácvik dětí 7 - 11 let, úterý 16:45 - 18:45

Pavla D´Ambrosová, Jitka Martinková

Slováček I

Nácvik děti 5 - 7 let, úterý 16:30 - 18:00

Pavla Procházková, Lída Mazánková,

Naďa Oklešťková

Přípravka

Nácvik dětí 4 - 5 let, úterý 16:30 - 17:30

Anna Procházková, Eliška Kroulíková

Malá muzička

Návcik dětí 8 - 14 let, pátek 17:00 - 19:00

Jakub Ohnoutek, Ivo Peterka

Muzika

Nácvik dětí 14 - 18 let, úterý 18:00 - 20:00 

Ivo Peterka, Anna Procházková